top of page

De eerste behandeling gaat altijd samen met een intake gesprek.

 

Dit gesprek is nodig om een duidelijk beeld te krijgen van je klachten

en aan de hand daarvan wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Behandelingen zullen altijd geëvalueerd worden en indien nodig wordt het behandelplan aangepast.

Aangezien ieder mens uniek is, is het nooit precies aan te geven hoeveel behandelingen er nodig zijn.

Verder kunnen in een behandeling de verschillende therapieën zowel onafhankelijk als gecombineerd toegepast worden.

 

bottom of page